Sitra, Teknologiateollisuus ja Gearshift Group Oy ovat käynnistäneet kaksivuotisen Inno-barometri-hankkeen. Hankkeen käynnistysseminaari pidetään keskiviikkona 9.11.2011 klo 15.00 Sitrassa.

Inno-barometri-hankkeen tavoitteena on kartoittaa suomalaisten yritysten innovaatiotoiminnan nykytilaa sekä koota yhteen innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvät parhaat käytännöt omien alojensa huippu-yrityksistä Suomessa. Hankkeeseen osallistuville yrityksille tarjotaan mahdollisuus mitata objektiivisesti oman organisaation innovaatiokyvykkyyden eri osa-alueita, tunnistaa oma tilanne ja siihen liittyvät kehitystarpeet sekä seurata innovaatiokyvykkyyden kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta kahden vuoden ajan.

Inno-barometri-mittauksiin rekrytoidaan edustava joukko suomalaisia teollisuus- ja palveluyrityksiä sekä julkishallinnon organisaatioita.  Mukana ovat jo muun muassa Beneq, Kemppi, Rautaruukki, Raute, RAY ja Vaisala.

Mikä on Inno-barometri?

Inno-barometri mittaa yrityksen innovaatiokyvykkyyden osa-alueita 9−12 kuukauden välein. Mittaustuloksien avulla yritys voi verrata itseään suomalaisiin ja eurooppalaisiin yrityksiin. Lisäksi yritys saa priorisoidut ehdotukset toimintansa ja innovaatiojohtamisen kehittämiseen.

Inno-barometri-mittauksen osa-alueita ovat 1) innovaatioilmasto ja -kulttuuri, 2) innovaatioprosessit ja -kyvykkyydet sekä 3) innovaatiostrategia. Mittaustieto kerätään organisaatioista web-kyselyllä ja innovaatioprosessista vastaavien henkilöiden haastatteluilla. Mittaustuloksista muodostetaan hankkeen aikana kansallinen vertailuaineisto sekä kootaan yhteen innovaatiotoiminnan kehittämisen parhaita käytäntöjä.

Inno-barometri perustuu Innovation Centre Europe Ltd:n vuosien työn tuloksena kehittämään Dolphin Index-menetelmään, jota Gearshift Group Oy on täydentänyt innovaatiostrategian ja -prosessin analyysityökaluilla.

Sitra ja Teknologiateollisuus ovat rahoittaneet Dolphin Index-menetelmän lokalisointia Suomeen. Gearshift Group toimii hankkeessa toteuttajana, joka rekrytoi yritykset, suorittaa mittaukset ja antaa niihin perustuvat kehittämissuositukset.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Nurmela, Gearshift Group Oy

markku.nurmela@gearshiftgroup.com, puh. 040 501 5094

Projektipäällikkö Pekka Rintala, Gearshift Group Oy

pekka.rintala@gearshiftgroup.com, puh. 0400 511 624

Janne Ahlström, Sitra, janne.ahlstrom@sitra.fi

Marja Hamilo, Teknologiateollisuus ry, marja.hamilo@teknologiateollisuus.fi

 

Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Teknologiateollisuus ry:n tehtävänä on huolehtia, että teknologiateollisuudella on menestymisen edellytykset kansainvälisessä kilpailussa. Teknologiateollisuus ry:n noin 1600 jäsenyritystä kattavat Suomen koko teknologiateollisuudesta 90 %.

Gearshift Group Oy on liikkeenjohdon konsulttitoimisto, joka on erikoistunut kasvustrategioihin ja innovaatioihin perustuvan liiketoiminnan luomiseen.